Hyggeligt ungdomsmiljø af ligesindede unge mennesker

På Basen STU & EUA har alle deres individuelle udfordringer, og ungdomsmiljøet er karakteriseret ved socialt sammenhold og tryghed, i et åbent og anerkendende miljø hvor vi passer på hinanden, og hvor der er plads til alle.

Basen udgør et alternativ til almene ungdomsuddannelser. Vi tilbyder et struktureret, trygt og tydeligt læringsmiljø, hvor undervisningen foregår i mindre grupper, og hvor den enkeltes behov og forudsætninger hele tiden er i fokus. Målet med uddannelsen er, at de studerende udvikler livslange kompetencer både socialt, fagligt og personligt, der på sigt fører til beskæftigelse og uddannelse.

Vi har stort fokus på hvad vores studerende skal efter Basen, og arbejder målrettet fra det øjeblik den studerende bliver indskrevet med både uddannelses- og erhvervsafklaring. Vi arbejder ud fra tesen om at det skal gå godt, ikke hurtigt. I løbet af et STU eller EUA-forløb på Basen, formuleres nogle kompetencemål, i samråd med den studerende, som skal opfyldes i løbet af STU eller EUA-forløbet. Den studerende skal i den forbindelse tilegne sig nogle kompetencer indenfor det personlige, det faglige og det sociale. Når den studerende har opfyldt sine kompetencemål, beskrives disse i et personligt kompetencebevis, som den studerende får med sig.

På Basen STU kaldes de unge for studerende for sprogligt at markere, at de nu går på en ungdomsuddannelse, hvor man bliver betragtet som en voksen, og at dette står i modsætning til f.eks. at være elev i folkeskolen.

Socialcafé

På Basen STU & EUA har vi et rigtig godt ungemiljø, som er præget af gode venskaber, omsorg og sammenhold blandt de studerende. Vi støtter bl.a. op om ungemiljøet og de sociale fællesskaber på afdelingen, ved at arrangere forskellige aktiviteter som ligger ud over skoletiden, bl.a. i STU & EUA’ens Socialcafé.

Socialcaféen er både et socialt og fagligt tilbud til de studerende. Der er mulighed for at fordybe sig i forskellige faglige opgaver og søge vejledning og støtte i deres individuelle læringsprocesser. De studerende får også rig mulighed for at træne deres sociale kompetencer bl.a. i forbindelse med forskellige aktiviteter, så som spil, ture ud af huset, LAN-parties, lektiehjælp og andre sociale aktiviteter sammen med de øvrige studerende. De studerende kommer også selv med ideer til aktiviteter og indhold i Socialcaféen.

Derudover holder vi kulturaftener, hvor vi tager i teatret, biografen eller på museer. Game-nights hvor vi spiller spil og dyster om spændende præmier og pizza-aftener hvor laver pizzaer og hygger os sammen.

Jeg er blevet meget mere okay, med de ting der er med mig, efter jeg er startet her, fordi der er så mange andre her, der også har nogle finurligheder.

Studerende på Basen STU

Nogle gange kan det være svært at være åben, fordi folk ikke forstår ens finurligheder. Men det kan man her på Basen.

Studerende på Basen STU

Del indhold: