Personalet på Basen

På Basen STU er underviserteamet tværfagligt uddannet til at varetage fagligt komplekse, pædagogiske opgaver, og består af både lærere, pædagoger, psykologer samt en psykiater. Alle er fagligt og metodisk dygtige, og har forskellige relevante kompetencer indenfor specialområdet. Vigtigst af alt er personalet dygtige til at skabe et trygt, struktureret og omsorgsfuldt læringsmiljø, der er tilpasset til den enkelte studerendes behov og forudsætninger, og hvor alle ikke blot bliver hørt, men lyttet til.

Alle medarbejdere på Basen STU har særlig viden og kompetencer indenfor specialområdet, særligt i forhold til psykiatriske diagnoser og pædagogiske tilgange til den enkeltes udfordringer. Vi vil gerne have de bedste medarbejdere, og derfor tilbyder vi også en lang række pædagogiske kurser, efter- og videreuddannelser til både nye og eksisterende medarbejdere.

Primærperson

Hver studerende på Basen STU er tilknyttet en primærperson. Primærpersonen hjælper, støtter og vejleder den studerende gennem hele uddannelsesforløbet, og fungerer som dennes kontaktperson/mentor på Basen STU.

De studerende mødes med deres primærperson hver anden uge, og drøfter den generelle, såvel som personlige, sociale og faglige trivsel.

Primærpersonen er også et bindeled mellem den studerende, forældre og øvrige netværk, f.eks. UU-vejledere, bosted og fremtidigt uddannelsessted eller job. Det er vores erfaring at den faste primærperson gør en stor forskel for den studerendes trivsel og udvikling.

Supervision

Medarbejdere og ledelse modtager løbende supervision af interne og eksterne, psykologer og psykiater.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Basen STU i Birkerød
Souschef Christina Holte Nielsen
Telefon: +45 6013 9661
Mail: cni@basen.dk

Basen STU i København
Afdelingsleder Eva Wilkinson
Telefon: +45 7196 8699
Mail: ewi@basen.dk