Basen STU & EUA i København – en uddannelse der tilpasses den studerendes udfordringer og kvalifikationer

Basen STU & EUA i København ligger på Middelfartgade 9 på Østerbro, tæt på Nordhavn og Svanemøllen station. Vores STU & EUA har et rigt ungdomsliv, som er karakteriseret ved sociale fællesskaber i et åbent og anerkendende miljø, hvor vi passer på hinanden, og hvor der er plads til alle.

Undervisnings- og læringsmiljøet er struktureret, trygt og omsorgsfuldt, og de studerende får kompetencer og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse eller beskæftigelse. De studerende vil i løbet af et STU & EUA-forløb, bl.a. gennem forløb af psykoedukation og psykologi, udvikle strategier, som gør dem bedre i stand til at håndtere deres individuelle udfordringer og mestre deres eget liv.

Hvorfor Basen STU & EUA?

Kendetegnende for Basen STU & EUA er, at mange af vores studerende har et ønske om at tage en ordinær ungdomsuddannelse. På Basen kan de studerende læse og afslutte 10. klasse og/eller Hf-enkeltfag via fjernstudier, og med støtte til lejlighedsvist at have fysisk fremmøde på uddannelsesstedet.

De studerende får også undervisning i ADL-fag (almindelig daglig livsførelse), hvor vi arbejder med praktiske færdigheder, der ruster de unge til at imødegå samfundets krav og forventninger. ADL-fag dækker bl.a. over fag som psykologi, bevægelse, madkundskab, psykoedukation og medborgerskab. Udover ADL-fag tilbyder vi også spændende linjefag, som de studerendes kan følge, bl.a. Gaming, Krea, Outdoor, Kulturlinjen og musik.

  • På Basen sammensættes uddannelsesforløbet individuelt, med udgangspunkt i den studerendes interesser, behov og forudsætninger.
  • Den studerende hjælpes i at afdække og afprøve mulige, fremtidige beskæftigelsesmuligheder, bl.a. gennem særligt sammensatte praktikforløb.
  • Den studerende støttes bedst muligt i at opnå sine ønskede uddannelses-/beskæftigelsesønsker.
  • Basens Socialcafé er med til at skabe grobund for en ungdomskultur og relationer på tværs.
  • Basen har et hyggeligt ungdomsmiljø, af ligesindede unge mennesker.
  • Vi afholder forskellige sociale arrangementer så som overnatning, biografture, kulturelle aktiviteter, aftenarrangementer, LAN-parties og lignende.
  • Gennem De studerendes råd har de studerende medindflydelse på STU’en. Her får man mulighed for at øve sig i at udtrykke sine holdninger og lærer samtidig om demokratiske processer i praksis.
Basen STU i København

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Afdelingsleder Nadia Kræmer Lützhøft
Telefon: +45 7174 0979
Mail: nlu@basen.dk

Del indhold: