Samarbejde

På Basen betragter vi et tæt og forpligtende samarbejde med forældre og relevant netværk, som en forudsætning for at kunne etablere et godt og udviklende STU-forløb for den studerende. Med et forpligtende samarbejde mener vi et samarbejde, som er gensidigt og tillidsfuldt, hvor vi løbende afklarer roller og ansvar, og hvor forældre har regelmæssig kontakt med den studerendes primærmedarbejder. En tæt dialog og tydelig forventningsafstemning mellem Basen og forældre er således essentiel. Derfor gør vi, i opstartsforløbet på Basen, meget ud af at være nysgerrige og undersøgende i forhold til såvel den studerendes som forældrenes forventninger, og her er det vigtigt at vi indledningsvist får klarlagt, hvad vi kan tilbyde.

Vi er opmærksomme på vigtigheden af at inddrage alle betydningsfulde personer i den studerendes netværk, så der stilles ensartede forventninger til den studerende hele vejen rundt. Derfor samarbejder vi med alle de personer, som den studerende er i kontakt med. Det kan være forældre, UU-vejleder, sagsbehandler, en støttekontaktperson, bosted mm.

Basens helhedsorienterede perspektiv på de studerende betyder, at forældre og den studerendes øvrige relevante netværkspersoner er afgørende medspillere for den studerendes positive udvikling. Derfor tilbyder vi bl.a. forældrene psykologsamtaler, samtaler med Basens psykiater eller med vores specialkonsulent i autisme. Eksempelvis har vi rigtig gode erfaringer med frivillige forældreaftener, som Basens psykolog har faciliteret, hvor en gruppe forældre mødes og deler oplevelser og udfordringer.

Alle interesserede forældre og unge og andre netværkspersoner er velkomne til at aftale et uforpligtende Se & Hør-møde på Basen, hvor I vil blive vist rundt, så I kan danne jer jeres eget indtryk af vores fysiske rammer, faglige miljø, stemningen og ungdomsmiljøet på Basen.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Afdelingsleder Nadia Kræmer Lützhøft
Telefon: +45 7174 0979
Mail: nlu@basen.dk

Del indhold: