Optagelse på Basen STU & EUA

Basen optager studerende på STU & EUA-forløb hele året. For at blive visiteret til Basen STU & EUA, skal der visiteres gennem egen kommune til et STU eller EUA-forløb. Det er typisk Ungdoms- og Uddannelsesvejleder, der vurderer og indstiller til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.

Ungdoms- og Uddannelsesvejlederen vil i samarbejde med den studerende udforme en uddannelsesplan, der indeholder den studerendes personlige, sociale og faglige mål for STU eller EUA-forløbet. Medarbejderne på Basen STU & EUA vil efterfølgende arbejde sammen med den studerende for at nå de mål, som er anført i uddannelsesplanen. Vi har fokus på et tæt samarbejde med UU-vejleder, den studerende og alle de personer, der har betydning for den studerendes hverdag.

To gange årligt afholder UU-vejlederne statusmøder sammen med Basens medarbejdere, den studerende og den studerendes betydningsfulde netværk, hvor alle i fællesskab gennemgår og følger op på de uddannelsesmål og den progression, som den studerende har arbejdet med i den pågældende periode.

Alle er velkomne til at komme på besøg på Basens STU & EUA-afdelinger. Det er ofte rart selv at komme og se Basen, mærke stemningen og danne sig sit eget indtryk. Det er også muligt at komme i praktik hos os i en kortere periode. På den måde får den studerende mulighed for at opleve stemningen, ungdomsmiljøet og undervisningsmiljøet samt prøve at være en del af hverdagen på Basen STU & EUA.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Afdelingsleder Nadia Kræmer Lützhøft
Telefon: +45 7174 0979
Mail: nlu@basen.dk

Del indhold: