Optagelse på Basen STU

Basen optager studerende på STU-forløb hele året. For at blive visiteret til Basen STU, skal der visiteres gennem egen kommune til et STU-forløb. Det er typisk Ungdoms- og Uddannelsesvejleder, der vurderer og indstiller til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.

Ungdoms- og Uddannelsesvejlederen vil i samarbejde med den studerende udforme en uddannelsesplan, der indeholder den studerendes personlige, sociale og faglige mål for STU-forløbet. Medarbejderne på Basen STU vil efterfølgende arbejde sammen med den studerende for at nå de mål, som er anført i uddannelsesplanen. Vi har fokus på et tæt samarbejde med UU-vejleder, den studerende og alle de personer, der har betydning for den studerendes hverdag.

To gange årligt afholder UU-vejlederne statusmøder sammen med Basens medarbejdere, den studerende og den studerendes betydningsfulde netværk, hvor alle i fællesskab gennemgår og følger op på de uddannelsesmål og den progression, som den studerende har arbejdet med i den pågældende periode.

Alle er velkomne til at komme på besøg på Basens STU-afdelinger. Det er ofte rart selv at komme og se Basen, mærke stemningen og danne sig sit eget indtryk. Det er også muligt at komme i praktik hos os i en kortere periode. På den måde får den studerende mulighed for at opleve stemningen, ungdomsmiljøet og undervisningsmiljøet samt prøve at være en del af hverdagen på Basen STU.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Basen STU i København
Afdelingsleder Eva Wilkinson
Telefon: +45 7196 8699
Mail: ewi@basen.dk

Basen STU i Nordsjælland
Afdelingsleder Mette Munkholm Madsen
Telefon: +45 7174 2575
Mail: mma@basen.dk