Hvad er en EUA?

EUA (Erhvervs- og UddannelsesAfklaring) er et forløb på 6-12 måneder, der er opbygget lige som et STU-forløb og indeholder de samme muligheder og aktiviteter for den studerende, som en STU. Formålet med EUA er at inspirere den unge til at blive afklaret på, hvilken uddannelse, han/hun ønsker at gå i gang med inden for det næste års tid og dermed definere de skridt, der skal til, for at den unge når målet.

Et EUA-forløb på Basen tilpasses den studerendes udfordringer, kvalifikationer, behov, modenhed og interesser og styrker den studerende i at opnå sociale, faglige og personlige kompetencer. Formålet er at ruste de studerende til at deltage i voksenlivet og eventuelt påbegynde en uddannelse eller komme i beskæftigelse efterfølgende. På Basens EUA har man mulighed for at tage 10. klasses enkeltfag eller Hf-enkeltfag. Derudover er det muligt at arrangere et praktikforløb.

For at blive optaget på et EUA-forløb skal man almindeligvis have opfyldt sin undervisningspligt, og det har man typisk efter afslutning af folkeskolen. Det er som udgangspunkt Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i bopælskommunen, som visiterer den unge til et EUA-forløb. Sammen med den studerende, UU-vejlederen og eventuelt pårørende bliver der lagt en uddannelsesplan for den unges forløb.

Inden afslutning på forløbet vil den unge få udarbejdet en uddannelsesplan, og første skridt i planen sættes i værk. Dette kan foranstaltes efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), §32, Lov om aktiv social politik, §46 eller Servicelovens §52, stk. 3. Her lægges ligeledes vægt på den unges personlige, faglige og sociale udvikling samt på at skabe rum for udvikling.

Basen STU

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Afdelingsleder Nadia Kræmer Lützhøft
Telefon: +45 7174 0979
Mail: nlu@basen.dk

Del indhold: