Om Basen STU & EUA i Birkerød og København

Sammen bygger vi bro til fremtiden – En uddannelse for unge med særlige behov

Basen tilbyder blandt andet 3-årige STU-forløb (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) og 6-12 måneders EUA-forløb (Erhvervs- og UddannelsesAfklaring) i et uddannelses- og ungdomsmiljø for normaltbegavede unge med særlige udfordringer såsom autismespektrumforstyrrelser (ASF), angst, OCD, depression, skolevægring og isolationsproblematikker eller andre psykiske vanskeligheder – ofte med introvert adfærd.

Basen er et selvejende skole- og dagbehandlings- samt STU & EUA-tilbud, med i alt 3 afdelinger på Østerbro i København og i Birkerød. Vores skoleafdeling og STU & EUA deler placering, hvilket har skabt et rigt ungdomsmiljø, som er karakteriseret ved sociale fællesskaber i et åbent og anerkendende miljø hvor vi passer på hinanden, og hvor der er plads til alle.

Basen tilbyder et struktureret, trygt og omsorgsfuldt læringsmiljø, hvor de studerende får kompetencer og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse eller beskæftigelse. De studerende vil i løbet af et STU-forløb, bl.a. gennem forløb af psykoedukation og psykologi, udvikle strategier, som gør dem bedre i stand til at håndtere deres individuelle udfordringer og mestre deres eget liv.

Personalet er tværfagligt uddannet til at varetage fagligt komplekse, pædagogiske opgaver, og består af både lærere, pædagoger, psykologer samt en psykiater.

Uddannelsesforløb på Basen STU & EUA

På Basen STU & EUA har du flere forskellige muligheder for uddannelsesforløb, både hvad angår længde og indhold. Eksempelvis har du mulighed for, at komme i Intropraktik, hvor du i en kortere periode kan afprøve om Basen STU & EUA er det rette tilbud for dig. På Basen STU & EUA tilbyder vi følgende uddannelsesforløb:

  • Intropraktik
  • 3 måneders Afklaringsforløb
  • 6-12 måneders EUA-forløb
  • 3-årigt STU-forløb
  • 1-5-årigt Ressourceforløb

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Basen STU i København
Afdelingsleder Eva Wilkinson
Telefon: +45 7196 8699
Mail: ewi@basen.dk

Basen STU i Nordsjælland
Afdelingsleder Mette Munkholm Madsen
Telefon: +45 7174 2575
Mail: mma@basen.dk