TEACCH, struktur og visualisering

TEACCH handler grundlæggende om at anerkende den studerendes måde at være på med respekt for den enkeltes interesser og særpræg. Det handler ikke om at normalisere den studerende, men om at støtte den enkelte i forhold til egne ressourcer og udviklingsmuligheder. Metodisk fungerer TEACCH som en struktureret pædagogisk referenceramme, der indebærer, at vi arbejder målrettet, systematisk og struktureret i et undervisningsmiljø, som er forudsigeligt og overskueligt. Vi har således et stort fokus på tydelighed, visualisering og gentagelser.

På Basen er TEACCH implementeret med det formål at gøre de studerende mere selvstændige i sikre og rolige omgivelser. Vores undervisningslokaler er indrettet efter princippet om, at en detaljeret, tydelig og forudsigelig struktur kan kompensere for den studerendes vanskeligheder med at skabe overblik. Tilgangen i TEACCH består af principper om undervisningslokalets indretning, individuelle skemaer, arbejdssystemer og arbejde med den studerendes arbejdshukommelse, så han/hun på sigt kan arbejde selvstændigt.

Vi arbejder målrettet med struktur, visualisering, mulighed for afskærmning og forudsigelighed og har erfaring med, at det skaber tryghed og motivation for fremmøde. Derudover har de studerende faste arbejdsstationer, faste spisepladser og et individuelt afkrydsningsskema for fremmøde, som er med til at understøtte den daglige struktur.

Strukturen er et vigtigt element, som medvirker til at skabe udvikling for den enkelte studerende. På Basen har vi en grundlæggende tilgang til de studerende, der handler om at begrænse belastnings- og stressfaktorer. Dette gør vi bl.a. ved at skabe en så forudsigelig hverdag for den enkelte studerende som muligt. Hvis ikke strukturen er kendt, planlagt og tydelig for den studerende, vil den studerende hele tiden være på overarbejde ift. at orientere sig i en hverdag, der kræver mange ressourcer. Hvis dette overarbejde bliver for stort, vil den studerende sandsynligvis blive hjemme. Derfor er det helt essentielt på Basen, at vi opretholder den planlagte struktur, og at der f.eks. ikke lige pludselig planlægges en spontan tur ud af huset.

Det er vores erfaring, at den forudsigelige struktur, og store detaljeringsgrad i planlægningen af alle hverdagens aktiviteter, medvirker til at gøre de studerende mere selvsikre og trygge og giver dem mod på at deltage i dagens forskellige aktiviteter.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Afdelingsleder Nadia Kræmer Lützhøft
Telefon: +45 7174 0979
Mail: nlu@basen.dk

Del indhold: