Systemisk og narrativ tilgang

Basens metodiske grundlag er funderet i den systemiske tænkning; det at tænke i helheder, relationer og sammenhænge. Den systemiske tænkning interesserer sig bl.a. for, hvordan hvert enkelt menneske skaber mening og forståelse i sin oplevelse af verden ud fra en forståelse af, at hvert enkelt menneske er en del af større systemer. I stedet for at fokusere på individuelle problemer med den studerende, forstås problemer altså i sammenhæng med andre mennesker. På Basen har vi oplevet en stor effekt af at inddrage familie, samarbejdspartnere og relevante netværkspersoner med henblik på at skabe forandring og udvikling for den studerende.

Den narrative tænkning udspringer af den socialkonstruktivistiske teori og betoner det fænomen, at individer og grupper (herunder familier) skaber og konstruerer deres egen virkelighed i fortællinger, som er meningsskabende for den enkelte, hele livet igennem. Med udgangspunkt i den narrative tilgang er vi opmærksomme på, hvor betydningsfuldt det er, hvordan vi taler til, og om, de studerende. Vi arbejder konkret med, at se de studerende som kompetente aktører i deres eget liv og ikke som ofre for en diagnose. Dette gør vi bl.a. ved at etablere andre og mere positive historier om og i den studerendes liv samt ved at arbejde med en eksternaliserende tilgang såvel fagligt, personligt og socialt.

Den systemiske og narrative tilgang danner en overordnet ramme for den måde, hvorpå vi møder de studerende på Basen. Alle vores studerende kommer med erfaringer, håb og drømme. En fælles fortælling for mange af vores studerende er, at de ikke har kunne lykkes i deres liv og at de på en eller anden måde er problembærere. Det er vores opgave, med nysgerrighed, at se bag problemet og støtte de studerende i at finde sprækkerne i deres fortællinger.

Vores opgave er, at støtte de studerende i at skabe nye systemer, nye fortællinger og begynde at skabe erfaringer med, at de kan lykkes og har kvaliteter, der rækker ud over de problematikker, som ellers har været definerende for deres liv.

Vi arbejder kontinuerligt på at skabe trygge relationer til tydelige voksne, der tilbyder en mestringsfokuseret kommunikation, som kan hjælpe med at opbygge en mere nuanceret identitet og selvforståelse hos den studerende. Vi skal fremme alt det, som de studerende lykkes med samtidig med, at vi har en ærlig opmærksomhed på de områder, som de studerende har brug for hjælp til at håndtere.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Afdelingsleder Nadia Kræmer Lützhøft
Telefon: +45 7174 0979
Mail: nlu@basen.dk

Del indhold: