SoS (Signs of Safety)

På Basen anvender vi SoS, som en konkret metode til at arbejde løsningsfokuseret. Vi bruger SoS, fordi det er en balanceret og systematisk vurdering, som skaber overblik over ressourcer og bekymringer ift. den studerende. Basen afholder statusmøder hver 6. måned, hvor den studerendes udvikling tydeliggøres på baggrund af de opstillede mål, og SoS-modellen benyttes bl.a. til dette arbejde.

Signs of Safety tilbyder en alternativ tilgang til undersøgelser og forståelse af problemer idet der fokuseres på løsninger, forandringer, og det der fungerer frem for på de konkrete problemer. En grundlæggende hypotese i den løsningsfokuserede indsats er, at når der tages udgangspunkt i det som den studerende i forvejen kan (tidligere succeser), så kan der skabes en positiv udvikling, ved at gøre mere af det, og engagementet og motivationen for forandring vil styrkes. Signs of Safety baserer sin problemforståelse på konkrete beskrivelser af adfærd og handlinger, og de konkrete bekymringer beskrives således på baggrund af disse.

Signs of Safety hjælper læreren til, at blive opmærksom på de positive undtagelser i den studerendes eller familiens adfærd. Fokus er på at hjælpe hinanden med at opdage de situationer, hvor alle forventer noget problematisk, men hvor det problematiske ikke opstod, fordi forældre, den studerende eller læreren gjorde noget, der var anderledes. Således er der også fokus på den studerendes eller familiens egne ressourcer og evne til at løse deres problemer, samt hvordan læreren kan hjælpe familien med at omsætte ressourcerne til ønskede fremtidige handlemønstre. Man er i SoS optaget af den konkrete adfærdshandling, og de mål der opstilles, skal være helt konkrete og specifikke, således at den studerende tydeligt ved, hvad det er der forventes. F.eks. kan et SoS-mål ikke være at komme mere i skole, men vil i stedet blive formuleret som at være i skole minimum 15 timer om ugen eller at være i skole 3 ud af 5 dage (hvis det er det, der er den studerendes nærmeste udviklingszone). Dermed bliver det klart for forældre og studerende, hvad der forventes.

Når vi arbejder med SoS-modellen sammen med den studerende, opstiller vi konkrete og detaljerede beskrivelser af mål, som skal medvirke til at skabe en forandring. Der stilles f.eks. spørgsmål om, hvordan situationen ser ud, når en bekymring er mindsket eller helt væk. Konkretiseringen af den ønskede adfærd og handling skal beskrives så detaljeret, at underviseren og den studerende har en klar ide om, hvornår målet er nået. Det er ligeledes en metode til at opfange, hvordan den studerende har gjort små fremskridt hen ad vejen.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Afdelingsleder Malene Niemeier
Telefon: +45 4183 4084
Mail: mni@basen.dk

Del indhold: