Psykoedukation

Psykoedukation er en metode, hvor den studerende og dennes nærmeste pårørende bliver undervist i den psykiatriske diagnoses kendetegn og i psykisk velvære. Det er en metode til at give den studerende viden om en specifik psykiatrisk diagnose, at gøre den studerende bedre i stand til at forstå sig selv, diagnosens symptomer, samt hvad der kan være udløsende faktorer. Et eksempel på dette kunne være, hvad symptomerne på angst er, samt hvordan man kan håndtere at leve med denne psykiske lidelse.

Psykoedukation bruges især i behandlingspsykiatrien, og det mere overordnede formål med metoden er, at klient og pårørende foruden en forståelse af symptomerne, vil blive hjulpet til at udvikle strategier, der er hjælpsomme for den enkelte i det daglige. Forskning viser desuden, at psykoedukation mindsker risikoen for tilbagefald.

I praksis anvender vi psykoedukation til kommunikationstræning og problemløsning, samt som en metode til at eleven opnår erfaring i at forstå og anvende psykologisk viden, i arbejdet med egen udvikling og i samspillet med andre. Vores erfaring er f.eks., at for studerende med angstsymptomer er det almindeligt, at de ofte føler sig alene med deres vanskeligheder. En væsentlig forudsætning for at skabe mod/lyst til at samarbejde omkring angsten er, at den studerende tilbydes viden omkring angst og de specifikke vanskeligheder, som er genkendelige for dem. Den videre udvikling består i at udforske og identificere tanker, følelser og adfærd, der knytter sig til de angstudløsende situationer for herigennem at hjælpe den studerende til at finde alternative måder at forstå sin oplevelsesverden og angstudløsende mekanismer på. Vi oplever, at effekten af psykoedukation øger den studerendes refleksion over, samt forståelse af, egen identitet og ruster den studerende til at tackle sit liv.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Afdelingsleder Nadia Kræmer Lützhøft
Telefon: +45 7174 0979
Mail: nlu@basen.dk

Del indhold: