LØFT

Den løsningsfokuserede tilgang (LØFT) handler om at fokusere på den studerendes ressourcer, løsninger og det, der fungerer i den studerendes liv, frem for at fokusere på konkrete problemer og begrænsninger. En grundlæggende hypotese i LØFT er, at når der tages udgangspunkt i det, som den studerende kan i forvejen (tidligere successer), så kan der skabes en positiv udvikling ved at gøre mere af det, hvorved engagement og motivation for forandring styrkes. Metoden tager udgangspunkt i, at jo mere man lader et problem fylde ved at beskæftige sig med dets årsag og indhold, des større er sandsynligheden for, at man fastholdes i problemet. Opmærksomheden rettes derfor mod situationer, hvor den studerende har gjort noget, der virkede, og på at finde løsninger i samspil med den studerende.

En central filosofi i LØFT er disse 3 grundlæggende teser:

  1. Hvis det virker, så gør mere af det samme
  2. Hvis det ikke virker, så gør noget andet
  3. Hvis det ikke er et problem, så la’ vær’ med at løse det

For os er LØFT også et menneskesyn der indebærer, at den enkelte er ekspert på eget liv, og er kompetent med både ressourcer og potentiale til at håndtere livets udfordringer samt har ideer om, hvilken fremtid de foretrækker.

Antagelsen er, at den studerende allerede på forhånd besidder afgørende elementer af løsningstiltag, som vil kunne være vigtige at undersøge og udvikle. Det handler altså ikke om at tilføre nyt – andet end der hvor det selv ønskes – men om at styrke og bygge videre på det, der allerede virker og fungerer godt.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Afdelingsleder Nadia Kræmer Lützhøft
Telefon: +45 7174 0979
Mail: nlu@basen.dk

Del indhold: