Kognitive værktøjer

På Basen arbejder vi kognitivt med henblik på at øge den studerendes psykosociale funktionsniveau og reducere social tilbagetrækning. Den kognitive tænkning baserer sig på, at der er en sammenhæng mellem tanker, følelser, adfærd og kropslige signaler. Vi arbejder konkret med den kognitive diamant for at skabe bevidsthed hos den studerende om denne sammenhæng, og den kognitive diamant er et meget håndgribeligt redskab til at arbejde med tankemønstre. Vi arbejder således med at ændre den studerendes negative tanker med henblik på at skabe nye konstruktive handlemuligheder og tænkning, og vi har oplevet en stor effekt af denne metode for studerende med angst, OCD og depression.
Vi har desuden god erfaring med effekten af forskellige kognitive værktøjer og metoder, heriblandt Energibarometeret, Sociale historier, Du bestemmer og Eksponering, hvor vi arbejder med den studerende efter et kognitivt program med henblik på at tage mere ansvar og i højere grad tage styring i sit liv.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Basen STU i København
Afdelingsleder Eva Wilkinson
Telefon: +45 7196 8699
Mail: ewi@basen.dk

Basen STU i Birkerød
Afdelingsleder Mette Munkholm Madsen
Telefon: +45 7174 2575
Mail: mma@basen.dk