Metoder 

De metoder, Basen anvender, tager udgangspunkt i vores målgruppers udfordringer. Vi har en terapeutisk individualiseret tilgang, der bygger på en evidensbaseret teoretisk referenceramme; kognitiv, psykodynamisk, narrativ og systemisk. I praksis vil de forskellige metoder komplementere hinanden. Vores metodiske referenceramme indebærer endvidere, at vi betragter samarbejdet med alle i den studerendes betydningsfulde netværk (forældre, UU-vejleder, sagsbehandler, kontaktpersoner, bosted m.fl.) som helt essentielt for den studerendes udvikling.

Basen har, i kraft af sin mangeårige erfaring, udviklet flere tilbud, som retter sig mod det specialiserede uddannelsesfelt. Vi har et Kompetencecenter, der løbende udvikler, tilpasser og udvælger metodisk grundlag samt tilrettelægger de faglige tilgange, der skaber progression for den enkelte studerende.

Vi arbejder med følgende metoder og tilgange:

Et centralt element i et STU-forløb på Basen er primærtid hver anden uge, hvor den studerende mødes med primærmedarbejderen. Primærtidens formål er at skabe en tillidsfuld relation med udgangspunkt i den studerendes udfordringer og i fællesskab opstille og justere de konkrete personlige, sociale og faglige mål, der skal arbejdes med i den kommende periode.

Under et STU/EUA-forløb på Basen arbejdes målrettet med psykoedukation samt med et særligt fokus på træning af sociale færdigheder med udgangspunkt i den enkelte studerendes kompetencer, færdigheder og behov.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Afdelingsleder Nadia Kræmer Lützhøft
Telefon: +45 7174 0979
Mail: nlu@basen.dk

Del indhold: