OCD

Uddannelse for unge med OCD i Nordsjælland og København

Basen STU tilbyder uddannelse for unge med OCD. Det er bl.a vores erfaring, at det er helt essentielt at hjælpe den unge med succesoplevelser ift. at være i stand til at gå i skole og opretholde en hverdag med en skolegang, som implicerer faglighed og læring. Samtidig er vi optagede af, at den studerende udvikler en bevidsthed og selvindsigt omkring egne ressourcer og udfordringer med henblik på at kunne udvikle hensigtsmæssige læringsstrategier.

Fremfor at fokusere på følgerne af OCD, arbejder vi med at fokusere på alt det, der fungerer og på de øjeblikke, hvor OCD’en ikke er til stede eller er dominerende. Dette medvirker til at den studerende får en styrket oplevelse af sig selv, som en person, der er og kan meget andet. Dette vil over tid føre til en større selvforståelse og en øget selvtillid i forhold til at turde udfordre de ritualer og mønstre, som igennem længere tid har været dominerende i den studerendes liv. Denne tilgang kaldes LØFT (LØsningsFokuseret Tilgang), og det centrale er, at man fokuserer på det, der virker og gør mere af det

På Basen anvender vi ligeledes kognitive redskaber i arbejdet med unge med angst, depression og OCD. Dette udmønter sig bl.a. i vores arbejde med at ændre uhensigtsmæssig adfærd. I praksis kan dette f.eks. være ved at anvende et skema for, hvor mange gange man skal vaske hænder i skoletiden eller ved eksponering, hvor der arbejdes med udsættelse eller forkortelse af ritualerne. De studerende vil gradvist opleve, at de kan overkomme disse øvelser, og andre, mere hensigtsmæssige, handlinger vil blive sat i stedet. Når vi arbejder kognitivt, arbejdes der primært med den studerendes tænkning, og sammen med den studerende undersøger vi sammenhænge mellem tanker, følelser og handlinger.

Hvad er OCD?

OCD (Obsessive Compulsive Disorder) er en psykiatrisk diagnose. Den er kendetegnet ved, at den unge oplever de samme tvangstanker og tvangshandlinger igen og igen. Man kan have OCD i mange sværhedsgrader; lige fra lejlighedsvise optrædener, til invaliderende ritualer som optager næsten alle døgnets vågne timer med tvangshandlinger med særlige ritualer.

OCD kan vise sig som tvangstanker (obsessioner) med tilbagevendende tanker om eksempelvis ulykker, katastrofer eller sygdom. Tvangstanker er meget ubehagelige for den unge og er enormt svære at modarbejde. Tvangstanker kan være kombineret med ritualer og tvangshandlinger, kaldet kompulsioner. Kompulsioner er ritualer og handlinger, som den unge oplever sig nødsaget til at udføre for at undgå, at noget helt forfærdeligt vil ske, enten med den unge selv eller med dennes familie. Handlingerne skal ofte udføres efter et helt bestemt mønster og udføres ofte på baggrund af tvangstanker.

Tvangshandlingerne er tit forbundet med vaske- eller rengøringsritualer, der knytter sig til tanker om bakterier, sygdom mv. Andre hyppige tvangshandlinger kan være kontrol-, tælle- og symmetriritualer, hvor man skal tjekke noget igen og igen, eller man skal tælle en bestemt talrække eller lignende. Noget af det væsentligste ift. unge med OCD er, at de er fuldt bevidste om at have disse tanker.

OCD kan hverken påvises i hjernescanninger eller fysiologiske prøver, men kan udelukkende diagnosticeres på baggrund af adfærd. I psykiatrien anvender man indimellem skemaer til at teste for OCD, f.eks. Leyton Obsessional Inventory, hvor den unge stilles en række spørgsmål, som kan indikere, om der er tale om OCD

Sådan forstår Basen OCD hos unge.

På Basen har vi særligt fokus på at skabe et læringsmiljø som er trygt og forudsigeligt og som kan medvirke til at stressreducere. Ved at fokusere på at skabe en rolig og forudsigelig hverdag for de unge, vil de gradvist opleve, at stressniveauet daler. Dette giver de unge mere ro og overskud til at arbejde på deres udvikling. Unge, der har svær til moderat OCD, vil ofte være meget plagede af det og have en stor bevidsthed omkring deres OCD. Ofte har de brugt meget tid og energi på at skjule deres ritualer for familien, og såvel ritualerne, som det at skulle skjule dem, fylder utroligt meget i den unges liv.

Den nærmeste familie er som regel opmærksom på den unges ritualer og deres omfang, og kan ubevidst være med til at fastholde disse rutiner. F.eks. ved at lade hverdagen blive struktureret efter den unges ritualer og rutiner for hvordan, der skal gøres rent, eller hvordan alle familiemedlemmerne skal spise mv. Det er helt naturligt, at man som forældre indgår i ritualerne, i et forsøg på at lindre den unges smerte. Ofte er det noget, man som forældre ikke selv er i stand til at ændre eller komme ud af igen. Derfor betragter vi det på Basen som helt afgørende at have et tæt forældresamarbejde, for at kunne skabe udvikling og lindring for disse unge.

Behandling af OCD med komorbide tilstande

OCD & ASF

For de studerende med autismespektrumforstyrrelser er det hensigtsmæssigt at arbejde med kognitiv adfærdsterapi, idet nogle kan have svært ved at perspektivere mentalt eller ved at leve sig ind i andres følelser og handlinger. Modstanden mod tvangstanker kan indimellem være mindre udtalt, når OCD optræder sammen med ASF.

OCD & Depression

OCD optræder ofte sammen med depression eller depressive tilstande. Svære OCD-symptomer kan ofte gøre den unge meget trist og depressiv. For denne gruppe af studerende er kognitiv terapi meget virkningsfuld og kan have en aflastende effekt på den studerende ift. skolearbejde, sociale forpligtelser osv. Ved svær OCD og depression anbefales ofte medicinering.

OCD & Angst

OCD ses ofte sammen med abnorm separationsangst, generaliseret angst eller panikangst. Der er god evidens for, at kognitiv adfærdsterapi i form af Cool Kids, Chilled og tilsvarende forløb, samt individuel og familiebehandling har en positiv effekt på unge med OCD og Angst.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Afdelingsleder Nadia Kræmer Lützhøft
Telefon: +45 7174 0979
Mail: nlu@basen.dk

Del indhold: