Målgruppe

Uddannelse for unge med psykiske udfordringer

Overordnet set kan de studerende, der går på Basen STU, beskrives som normalt- til højtbegavede unge i alderen 16-25 år med særlige udfordringer. Vores studerende er bl.a. unge med autisme, angst, ADHD, OCD, skizofreni, skizotypi, spiseforstyrrelser, indlæringsvanskeligheder, skolevægring og isolationsproblematikker samt andre psykiatriske vanskeligheder og komorbiditet.

I de enkelte afsnit nedenfor udfoldes de forskellige diagnoser, deres karakteristika og mulige årsager, samt hvordan Basen forstår de enkelte diagnoser og, på baggrund heraf, arbejder målrettet med den enkelte unge.

For studerende med læse- og skrivevanskeligheder, herunder også gruppen af studerende med læse- og skrivevanskeligheder, der skyldes ordblindhed, arbejder vi med individuelt tilpassede IT-hjælpemidler. Vi bruger de oplæsnings- og ordforslagsprogrammer, der tilbydes gennem IT-rygsækken (CD-ord og Intowords), men gør også brug af de studerendes egne smartphones og tablets. På Basen oplever vi, at touch-teknologierne udvider mulighederne ift. arbejdet med skriftsproget bl.a. tale til tekst, OCR-scanning af tekster ved hjælp af telefonens kamerafunktion (ex. Prizmo GO) og oversættelse af fremmedsprog via talefunktionen (ex. Say Hi).

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Basen STU i København
Afdelingsleder Eva Wilkinson
Telefon: +45 7196 8699
Mail: ewi@basen.dk

Basen STU i Birkerød
Afdelingsleder Mette Munkholm Madsen
Telefon: +45 7174 2575
Mail: mma@basen.dk