Målgruppe og metoder

STU i Nordsjælland og København for psykisk sårbare unge

Overordnet set kan de studerende, der går på Basen STU, beskrives som normalt- til højtbegavede unge i alderen 16-25 år med særlige udfordringer. Vores studerende er bl.a. unge med autisme, angst, ADHD, OCD, spiseforstyrrelser, indlæringsvanskeligheder, skolevægring og isolationsproblematikker samt andre psykiatriske vanskeligheder og komorbiditet.

Hverdagen på Basen STU er opbygget med en klar struktur og forudsigelighed for de studerende. Vores metodiske tilgange er fokuserede omkring at opbygge en tryg og tillidsfuld relation til de studerende og lægger vægt på kommunikationstræning og problemløsning. Vi arbejder bl.a. med psykoedukation, hvorigennem de studerende bliver bedre til at forstå sig selv og får nogle gode mestringsstrategier samt et større kendskab til symptomer, udløsende og vedligeholdende faktorer.

På Basen arbejder vi meget bevidst på, at hverdagsstrukturen skal understøtte vores behandling og medvirke til at stressreducere, minimere angstniveauet og skabe tryghed og overskuelighed for den enkelte studerende. Vores hverdagsstruktur bygger derfor på genkendelige traditioner og rutiner, som vi er meget bevidste om at gentage hver eneste dag.

Under fanen målgruppe kan du læse mere omkring nogle af de forskellige diagnoser og vanskeligheder, som karakteriserer vores målgruppe på Basen STU. Det er ligeledes kort beskrevet hvordan vi forstår de enkelte diagnoser, og arbejder målrettet med vores studerende på baggrund af deres individuelle vanskeligheder.

Under fanen metoder kan du læse mere omkring den teoretiske referenceramme, som vores behandlingsmæssige tilgang baserer sig på, samt hvordan vi arbejder med de enkelte metoder i praksis.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Afdelingsleder Nadia Kræmer Lützhøft
Telefon: +45 7174 0979
Mail: nlu@basen.dk

Del indhold: