Primærunderviser

Hver studerende har en primærunderviser tilknyttet, som hjælper, støtter og vejleder den studerende gennem hele uddannelsesforløbet, og fungerer som den studerendes kontaktperson på uddannelsesstedet. Den studerende mødes med sin primærunderviser hver anden uge i Primærtid, og drøfter den generelle, såvel som personlige, sociale og faglige trivsel, og den studerendes opstillede mål og delmål evalueres og tilrettes. Primærtidens formål er at skabe en tillidsfuld relation med udgangspunkt i den studerendes udfordringer og i fællesskab opstille og justere de konkrete mål, der skal arbejdes med i den kommende periode.

Primærunderviseren er et bindeled mellem den studerende, forældre og øvrige netværk, f.eks. UU-vejledere, bosted og fremtidigt uddannelsessted eller job. Det er vores erfaring, at den faste primærunderviser gør en stor forskel for den studerendes trivsel, læring og udvikling på Basen.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Basen STU i Birkerød
Afdelingsleder Kate Svendsen
Telefon: +45 4034 3133
Mail: ksv@basen.dk

Basen STU i København
Afdelingsleder Christine Pehrson
Telefon: +45 6162 0267
Mail: cpe@basen.dk

Del indhold: