Praktikforløb på Basen STU

På Basen STU har vi et stort fokus på praktik. De fleste studerende som starter på vores STU, er endnu ikke afklarede om fremtidige ønsker indenfor uddannelse og erhverv, og et praktikforløb er en god mulighed for at prøve sine kompetencer af og få erfaring med at indgå i et arbejdsteam.

Gennem praktik vil de unge blive trænet i de kommunikative og sociale færdigheder, samt i det at interagere udenfor vante rammer, og fungerer således også som en brobygning mod en mere selvstændig tilværelse.

Individuel tilrettelæggelse af praktikforløb

Praktik er et møde med samfundets krav og forventninger, og kan derfor opleves som en meget stor ting for den studerende, særligt hvis man tidligere har været meget isoleret. Derfor er det også muligt at indlede et praktikforløb, som en intern praktik. Her vil den studerende have mulighed for at hjælpe til og have nogle konkrete arbejdsopgaver på skolen, eller på én af skolens andre afdelinger.

Nogle studerende hjælper eksempelvis kokken med at tilberede dagens frokost og andre løser opgaver sammen med skolens pedel. Vi har ligeledes god erfaring med at have de studerende i praktikforløb i virksomheder og institutioner, som er placeret i skolens nærmiljø, da dette skaber tryghed for den studerende såvel som for praktikstedet.

Praktikforløb prioriteres meget højt på Basen STU, så skulle en studerende have behov for at have en underviser med ud på praktikpladsen, så prioriteres dette. Hensigten er dog altid at den studerende på sigt skal blive i stand til at være på arbejdspladsen alene.

Forberedelse af praktikforløbet

Når et muligt praktiksted er fundet, aftaler vi et møde med arbejdsgiveren, med henblik på at undersøge om praktikanten matcher arbejdspladsen og -opgaverne. Herefter vil en eventuel praktik blive indledt med et opstartsforløb, hvor den enkeltes primærlærer deltager. I dette forløb undersøger vi i fællesskab om den studerende kan håndtere arbejdsopgaverne, om arbejdsopgaverne er spændende og relevante for den enkelte, samt hvor længe den studerende kan være på arbejdspladsen ad gangen.

Praktik klæder de unge på til fremtiden

Foruden at afdække uddannelses- og jobmuligheder, medvirker praktikforløbende også til at afklare den enkeltes arbejdsevne. Både i forhold til hvad man kunne tænke sig at beskæftige sig med i fremtiden, men også i forhold til, hvad der er realistisk. For nogle studerende kan tankerne omkring fremtidig beskæftigelse måske være urealistiske i begyndelsen, men efterhånden som man får mulighed for at afprøve og afklare sine fremtidsdrømme, igennem forskellige praktikforløb, kan disse på sigt blive mere realistiske.

Nogle studerende vil måske gerne i praktik i forsvaret eller som brandmand, og her er det nødvendigt først at få afklaret om det er realistisk for den enkelte: er der f.eks. for travlt og for mange arbejdsopgaver, er der for meget larm eller er arbejdsopgaverne måske for kedelige? Hvor længe kan den studerende holde til at være på arbejdspladsen, og hvilken mængde arbejdsopgaver er det realistisk for den enkelte at varetage?

I denne proces afsøger vi derfor også de forskellige alternativer i samråd med den studerende. Det er lige så vigtigt at de studerende bliver afklarede med hvad de ikke ønsker at beskæftige sig med i fremtiden, som at de finder ud af hvad de gerne vil.

Med de kompetencer og udfordringer, som vores studerende har fået med sig, er praktikforløbene også en mulighed for de studerende til at finde ud af, at man godt kan have et rigtig godt liv, uden at man nødvendigvis behøver at være i stand til at arbejde 37 timer om ugen.

Samarbejde med jobcentre

Det er vores erfaring at en tidlig inddragelse af jobcentrene, i forbindelse med den studerendes uddannelses- og praktikforløb, giver de bedste resultater for de studerendes aktiviteter, når de har afsluttet deres STU. Derfor arbejder vi ofte sammen med jobcentrene om den studerendes praktikforløb.

Vi trækker i denne forbindelse på jobcentrenes netværk, som allerede kender målgruppen, for at finde gode og passende praktikpladser til den enkelte studerende. På denne måde hjælper vi også den studerende til at undgå, at skulle ud i lange jobcenter- og praktikforløb, som de allerede har været igennem i løbet af deres uddannelse, således at indsatsen omkring den unge bliver fokuseret og helhedsorienteret.

Oversigt over Basen STUs praktiksamarbejdspartnere

På Basen STU har du mulighed for at komme i intern praktik på Basen, samt i ekstern praktik hos virksomheder eller institutioner. Blandt Basens praktik-samarbejdspartnere er bl.a.:

 • Peugeot Østerbro, Bilforhandler og autoværksted
 • Vilvorde Kursuscenter
 • Also
 • Coop
 • Euronics
 • Elgiganten
 • Silvan
 • Hillerød Rideskole
 • Den Blå Planet – Nordeuropas største akvarium
 • København ZOO
 • Niels Bohr Institutet
 • IKEA
 • Restaurant Europa
 • Welltek
 • Læs for livet

“Det er rart at man får mulighed for at finde ud af hvad man vil, og at der er god tid til at afprøve forskellige ideer, og måske skifte mening. Det var fedt at man kunne starte i det små, og tage det i sit eget tempo, med hjælp fra Basen.”

Karen, 3. års STU-studerende., Har bestået Hf-pædagogpakken på Basen, og vil søge ind på pædagogseminariet kvote 2 i 2019.

Om praktik på Basen STU

 • Alle studerende er i ét eller flere praktikforløb som en del af deres STU.
 • Et praktikforløb er altid individuelt tilpasset den enkelte studerendes ønsker, kompetencer og ressourcer.
 • Ethvert praktikforløb forberedes individuelt sammen med den studerendes primære kontaktperson, så den studerende er så forberedt som muligt.
 • Praktikforløb kan foregå hos eksterne samarbejdspartnere, eller internt på én af Basens afdelinger.
 • Ved behov vil en underviser være sammen med den studerende på praktikstedet i opstartsfasen.
 • Som bevis for gennemført praktik, modtager de studerende et kompetencebevis, som blandt andet beskriver de forskellige arbejdsopgaver den studerende har varetaget.

Del indhold: