Science og Teknologi

Science og Teknologilinjen er for de studerendes, der har interesser og kompetencer inden for naturvidenskabelige emner. Her er hensigten at målrette de studerendes interesser, kompetencer og ressourcer mod erhvervslivet inden for science og teknologi.

De studerende får mulighed for at gå i dybden med naturvidenskabelige emner som teknik, kemi, fysik, matematik, biologi, astronomi og geografi. Den erhvervede viden og kompetenceudvikling, understøttes sideløbende med virksomhedspraktikker, så de studerende får indsigt i og viden om struktur og arbejdsforhold på en arbejdsplads.

Underviserne på Science og Teknologilinjen er fagligt kvalificerede indenfor det naturvidenskabelige område. Dette giver de studerende mulighed for at udvikle særlige og specifikke kompetencer og færdigheder inden for fire fokusområder:

 • Naturvidenskab
 • Bæredygtighed og miljøproblemer
 • Innovation og design
 • EGET speciale

Naturvidenskab

De studerende kommer til at arbejde med matematik, fysik, kemi og biologi. De studerende tilegner sig viden og færdigheder i forhold til at udtrykke og anvende naturvidenskabelige teorier og processer.

De studerende får kendskab til kemiske stoffers opbygning og forbindelser, matematiske augmenter, genetik, fysiologi, mikroorganismer, samt forståelsen af vores materielle omverden.

Det er det eksperimentelle arbejde, der er i fokus.

Bæredygtighed og miljøproblemer

De studerende kommer til at arbejde med, hvordan vi passer på jorden, så vi sikrer mennesket og miljøet det bedste livsgrundlag.

De studerende vil tilegne sig viden omkring, hvordan der skabes balance mellem udnyttelse og beskyttelse af jordens ressourcer. Vi vil være nysgerrige på udvikling af bæredygtige materialer, grønne områder og dele-økonomiske tjenester.

Der vil blive arbejdet med

 • global opvarmning
 • luftforurening
 • bæredygtigt landbrug
 • økologi
 • madspild
 • biogas
 • vedvarende energi

Innovation og design

De studerende kommer til at arbejde med forskellige teknologiske og innovative processer. Her får de mulighed for at udvikle deres kreative kompetencer med fokus på idegenerering og udarbejdelse af f.eks. prototyper til færdige produkter.

De studerende får kendskab til en socio-teknisk forståelse af produkter og systemer i deres sociale og tekniske kontekst. De studerende udvikler færdigheder til at arbejde med ideprocesser til værdiskabende handling.

EGET speciale

Her har de studerende mulighed for at komme med et specifikt interessefelt, som de gerne vil fokusere og dermed udvikle og videreudvikle kompetencer og færdigheder inden for. Det kan være alt, der er inden for området Science og Teknologi

Det kan eksempelvis være, hvis en studerende har en stor interesse for at designe, så tilgodeser og tilrettelægger Basen et forløb, hvor dette bliver en mulighed. Næsten er muligt på EGET speciale.

Mulige erhvervspraktikker og uddannelsesveje ved Science og Teknologi:

 • Ingeniør

 • Datalog

 • Forsker

 • Laborant

 • Robotteknologi

 • Statistikker

 • Marketing

 • Elektronik industri

 • Kemisk industri

 • Geolog

 • Biokemiker

 • Meterolog

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Basen STU i Birkerød
Afdelingsleder Kate Svendsen
Telefon: +45 4034 3133
Mail: ksv@basen.dk