Køkken og Sundhed

På denne linje arbejder eleverne med “hverdagslivet” som omdrejningspunkt. Eleverne vil møde et undervisningsforløb, hvor indholdet er tilpasset den enkeltes forudsætninger. De praktiske undervisningsopgaver vil blive løst i forbindelse med skolens dagligdag (madlavning ud fra skolens kostpolitik, opvask, rengøring af køkken og spisesal, tøjvask).

Kosten

Tilberedning af dagens måltider, mad til livets fester, andre landes kostkultur, syltning, bagning og mange andre ting omhandlende tilberedning af fødevarer. Dette ud fra blandt andet råvaresæsoner, konsistensen, smag, farve, sunde ernæringsprincipper, ernæringslære, køkkenhygiejne, egenkontrol, menuplanlægning, indkøb, mål og vægt, servering, oprydning og rengøring.

Eleverne lærer desuden at blive fortrolige med et storkøkkens mange forskellige redskaber, maskiner og inventar.

Kroppen

Personlig hygiejne og ergonomi. Sundhed, samarbejde, kommunikation, fællesskab, sociale spilleregler, trivsel samt fysisk og mental sundhed.

Linjens formål

  • At bidrage til at skabe en forståelse for, hvad kost og sundhed betyder for det enkelte menneske, samfundet, naturen og miljøet.
  • At lære at indgå i arbejds- og undervisningsfællesskaber på en etisk, demokratisk og forsvarlig måde.
  • At medvirke i den offentlige debat om kost og sundhed.

Mål

  • At eleverne får indsigt i konkrete opgaver i et dagligt hverdagsliv.
  • At eleverne tilegner sig viden indenfor krop-kost-sundhed.
  • At eleverne får indsigt i og forståelse for sundhed og livskvalitet.
  • At eleverne gennem undervisning gør sig erfaringer og tilegner sig viden indenfor madlavning og rengøring gennem konkrete, praktiske undervisningsopgaver.

Det er dejligt at finde ud af at man passer ind, og at man med de rigtige redskaber kan komme videre.

Studerende på Basen STU

Det gode ved en STU er, at man har tre år. Jeg har udviklet mig så meget her og jeg er blevet meget mere åben. Og det er dejligt at se, hvordan alle andre også udvikler sig når blot de får de rette redskaber.

Studerende på Basen STU

Del indhold: