E-sport og IT

På E-sport og IT-linjen får de studerende mulighed for at lære mere om E-sport og IT, samt få afklaret hvilke muligheder der findes, for videre uddannelse og beskæftigelse indenfor dette område. De studerende har bl.a. mulighed for at udvikle deres kompetencer indenfor feltet E-sport, i vores professionelt indrettede Gamer-rum. På denne linje har de studerende mulighed for at lære om og udvikle deres kompetencer indenfor:

 • E-sport, spilteknik og -strategi, kost, søvn og motion
 • Digital dannelse
 • Kommunikation, sociale færdigheder og samarbejde
 • Stressreducering og online adfærd

Underviserne på E-sport og IT-linjen består af en certificeret E-sport instruktør, samt undervisere med særlige kvalifikationer og kompetencer indenfor E-sport og IT-området. Det er muligt at tilpasse den studerendes undervisningsforløb på E-sport og IT-linjen individuelt, efter den enkeltes interesser, kompetencer og ønsker for fremtidig uddannelse eller beskæftigelse. Linjen udgøres af tre overordnede emner, som alle de studerende på linjen bliver undervist i:

 • Digital dannelse
 • E-sport
 • EGET speciale

Digital dannelse

I faget Digital dannelse arbejder vi med de studerendes anvendelse og forståelse af de digitale medier. De studerende lærer at færdes og kommunikere sikkert, etisk og socialt acceptabelt på de sociale medier og digitale platforme. De lærer at forholde sig positivt til andre brugere af de online platforme, såvel som at forholde sig kildekritisk til de digitale medier, deres indhold, opbygning og brugen af dem.

E-sport

Vi arbejder med E-sporten i et pædagogisk perspektiv, hvilket bl.a. indebærer at vi arbejder med koncentration og fokus, og udvikler analytiske, strategiske og kommunikative færdigheder.

Der er mulighed for at spille forskellige E-sport spil, men vi arbejder primært med holdspillet Counter-Strike: Global Offensive(CS:GO), da dette er et af de ældste og mest anerkendte indenfor E-sporten. Desuden er CS:GO en holdsport, og er således også med til at styrke og udvikle de sociale relationer mellem spillerne. Som i andre sportsgrene er der ligeledes fokus på sund kost og gode søvnrytmer i E-sport. Som E-sportsudøver kræver det at man er helt klar i hovedet når man spiller, og derfor er det vigtigt at vi har fokus på sammenhængen mellem sundhed og performance.

E-sport udvikler de studerendes kompetencer

De studerende spiller altså ikke bare computer. De lærer at skelne mellem den virtuelle og den virkelige verden, og E-sporten medvirker til at udvikle og styrke de unges sociale færdigheder, det sociale sammenhold og de fælles strategier, og de studerende bliver bedre til at lære fra sig og støtte hinanden.

Mennesker har behov for at føle sig kompetente og som en del af et fællesskab. Her er E-sport helt fantastisk til at give spilleren feedback på, om man klarer sig godt, og til at skabe en følelse af fællesskab og relation mellem holdspillerne.

EGET speciale

I faget EGET speciale har de studerende mulighed for at komme med et specifikt interessefelt, som de gerne vil fokusere og dermed udvikle og videreudvikle kompetencer og færdigheder inden for. Det kan være alt, der er inden for IT og multimedie.

Det kan eksempelvis være, hvis en studerende har stor interesse for at designe og udvikle hjemmesider, så tilgodeser og tilrettelægger Basen et forløb, hvor dette bliver en mulighed. Næsten alt er muligt på EGET speciale.

Mulige erhvervspraktikker og uddannelsesveje inden for E-sport og IT-linjen:

 • Reklame og analyse

 • Grafisk designer

 • IT-konsulent

 • Produktion af film/TV

 • Udgivelse af computerspil og andet software

 • Fremstilling af spil og legetøj

 • Webdesign

 • Networking

eSport på Basen

Jeg er blevet meget mere okay, med de ting der er med mig, efter jeg er startet her, fordi der er så mange andre her, der også har nogle finurligheder.

Studerende på Basen STU

Vær åben og villig til at dele ud af de ting som du har oplevet. Udover at det er en lettelse at dele sine oplevelser og erfaringer med andre, så gør det også at det bliver lettere at hjælpe andre mennesker. Men det er vigtigt at du gør det i dit eget tempo,

Studerende på Basen STU's råd til nye studerende

Del indhold: