Idræt

I faget idræt arbejder vi overordnet med at udforske og afprøve forskellige fysiske aktiviteter. De studerende bliver løbende introduceret til en række etablerede aktivitetstilbud. I idræt arbejder vi med de studerendes forståelse af egen krop og sundhed ift. argumenterne for at leve et fysisk aktivt liv. Undervisningen vil skabe en grobund for at de studerende lærer deres egne grænser at kende samt at bryde dem, og giver mulighed for at den enkelte kan bevæge sig uden for egen komfort-zone.

Idræt udgør et godt grundlag for fælles oplevelser og for at styrke tilliden og relationerne mellem de studerende. Det skaber samtidig mulighed for at danne bro til byens tilbud og relationer til andre unge. Undervisningen er tilrettelagt således, at der både tages højde for den enkeltes styrker og udfordringer samt for gruppen som helhed.

Det overordnede fokus i idræt er:

  • Kropsbevidsthed
  • Forståelse for et hensigtsmæssig og aktivt liv
  • Bevidstgørelse om forskellige tilbud i ”byen” for fysisk udfoldelse
  • Komfort-zone – bryde, kende og forstå egne grænser
  • Fysisk aktivitet
  • Træning og oplevelse af det sociale aspekt i forbindelse med fysisk aktivitet
  • Etablering og styrkelse af et sundt ungeliv

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Basen STU i København
Afdelingsleder Christine Pehrson
Telefon: +45 6162 0267
Mail: cpe@basen.dk

Basen STU i Birkerød
Afdelingsleder Kate Svendsen
Telefon: +45 4034 3133
Mail: ksv@basen.dk