Gaming

Gaming er et valgfag, som giver den studerende mulighed for at afprøve og udvikle kompetencer, både indenfor det faglige, det sociale og det personlige i et uformelt læringsmiljø.

De studerende undervises i viden om både hardware og software, og vi udforsker de forskellige spiltyper, platforme og udviklingen gennem tiden.

Gaming indeholder også et fokus på de studerendes online-adfærd i form af digital dannelse og vi undersøger forskellige samfundsperspektiver på gaming. De studerende bliver ligeledes undervist i teorien bag spillene samtidig med at vi selvfølgelig spiller en masse fede spil, og vi arrangerer og deltager i turneringer.

Det overordnede formål med Gaming-linjen er at skabe et udbytterigt fællesskab omkring en interesse, som træner en masse færdigheder samtidig med at det er underholdende.

Gaming på Basen handler i mindre grad om taktik og konkurrencesport, og i højere grad om at have et godt socialt fællesskab omkring spil vi alle nyder. Samtidig får vi sat en masse forskellige kundskaber i spil rent fagligt – nogle gange helt uden vi opdager det, fordi vi beskæftiger os med en fælles interesse. På Gaminglinjen lærer vi af hinanden og om hinanden, og måske finder du dit nye yndlingsspil eller din nye bedste ven i forløbet.

Digital dannelse

På Gaminglinjen arbejder vi også med de studerendes anvendelse og forståelse af de digitale medier. De studerende lærer at færdes og kommunikere sikkert, etisk og socialt acceptabelt på de sociale medier og digitale platforme. De lærer at forholde sig positivt til andre brugere af de online platforme, såvel som at forholde sig kildekritisk til de digitale medier, deres indhold, opbygning og brugen af dem.

eSport på Basen

Her er der ingen freaks, der er plads til os alle. Det hjælper og giver en større forståelse at man er sammen med en masse andre, som også har noget at slås med.

Studerende på Basen STU

Fordi jeg har fået det her STU-forløb, har jeg pludselig de samme muligheder som alle andre – det troede jeg aldrig ville ske.

Studerende på Basen STU

Del indhold: