Dannelse Identitet Natur – Din Outdoorlinje

På DIN Outdoorlinje arbejder vi med og i naturen, og undersøger hvordan aktiviteter og oplevelser i naturen kan påvirke os. Vi arbejder med udgangspunkt i naturens iboende pædagogik, således at de studerende får mulighed for at afprøve og afdække egne kompetencer i forskellige aktiviteter i naturen, som de kan overføre til deres hverdag og ungelivet.

De studerende vil komme til at stifte bekendtskab med relevant udstyr, hvordan det bruges og lære hvilket udstyr der kan hjælpe i hvilke situationer.

På vores Outdoorlinje anvender vi bl.a. naturens evne til at stressreducere, som et forum for de unges læring, via zonen for nærmeste udvikling: den studerendes grænser udfordres på en tilpas måde, men overskrides aldrig, således at den unges grænser rykkes i et tilpas tempo. Vi kommer til at møde naturen i skov og vand. Vi skal sanke (samle) mad i naturen og tilberede mad der egner sig til udeliv, idet vi gør brug af naturens eget skattekammer. På DIN Outdoorlinje bliver man NaturligVis.

Vi vil som en del af projektet samarbejde med lokale idrætsforeninger, og de studerende bliver tilmeldt foreningen outsite.org, som vi har et samarbejde med omkring aktiviteter hvor udeliv er en bærende del.

På DIN Outdoorlinje vil de studerende bl.a. komme til at

 • Sanke og tilberede mad i naturen
 • Vandre- friluftsture
 • Forberedelse af udelivsaktiviteter
 • Læring om relevant udstyr og dets anvendelse
 • Biologi & Geografi
 • Samarbejde med lokale idrætsforeninger

Vi skaber erfaringer i fællesskab

Vi arbejder efter modellen: hjemme-ude-hjemme, hvor der forberedes hjemmefra, praksis afprøves ude, evaluering og eventuelle ændringer foregår hjemme. Vi har en minibus til rådighed, og vi vil i så stor udstrækning det er muligt, være ude af huset på vores Outdoorlinjedage.

Formålet med DIN Outdoorlinje er at få rykket ved vores grænser i trygge rammer, skabe erfaringer i fællesskab og bruge dem når vi møder modgang. De studerende får værktøjer til at forberede udendørs aktiviteter, og lære egne grænser bedre at kende, og at bruge de erfaringer som vi afdækker i mødet med f.eks. modgang.

Fælles vandre- overlevelsestur

I løbet af skoleåret træner vi op til at gennemføre en vandre-/overlevelsestur i slutningen af skoleåret, hvor de studerende skal ud i naturen over nogle dage og sove i bivuakker, lave mad og hvad der ellers hører til. Der bygges op til denne tur ved langsomt at rykke de unges grænser undervejs, og træne i at vandre, snitte, lave bål, fiske, førstehjælp, at binde knob osv.

Bæredygtighed og miljøproblemer

De studerende kommer til at arbejde med, hvordan vi passer på jorden, så vi sikrer mennesket og miljøet det bedste livsgrundlag.

De studerende vil tilegne sig viden omkring, hvordan der skabes balance mellem udnyttelse og beskyttelse af jordens ressourcer. Vi vil være nysgerrige på udvikling af bæredygtige materialer, grønne områder og dele-økonomiske tjenester.

Der vil blive arbejdet med

 • global opvarmning
 • luftforurening
 • bæredygtigt landbrug
 • økologi
 • madspild
 • biogas
 • vedvarende energi

Her er der ingen freaks, der er plads til os alle. Det hjælper og giver en større forståelse at man er sammen med en masse andre, som også har noget at slås med.

Studerende på Basen STU

Fordi jeg har fået det her STU-forløb, har jeg pludselig de samme muligheder som alle andre – det troede jeg aldrig ville ske.

Studerende på Basen STU

Del indhold: