Basens linjer2018-11-30T11:51:14+00:00

Basens linjer

Basen STU karakteriserer sig ved at tilbyde feltafgrænsede faglinjer som er målrettet erhvervslivet. Formålet med linjerne er, at de studerende gennem deres uddannelse på Basen bliver afklaret med, hvad de ønsker at beskæftige sig med efter endt STU. Faglinjerne er udformet som interne praktikforløb indenfor følgende områder:

Undervisningen på linjerne understøttes af eksterne virksomhedspraktikker, hvor den studerende får mulighed for at sætte sin erhvervede viden og kompetencer i spil.

Derudover giver en virksomhedspraktik de studerende mulighed for at opleve livet på en arbejdsplads, navigere i en arbejdspladskultur, samt skabe konkrete kontakter til mulige kommende arbejdsgivere.

Det fagnære samarbejde mellem Basen og de eksterne virksomhedspartnere bidrager til, at den studerende bliver mødt på en ensartet måde, hvad angår både det personlige og faglige.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Basen STU i Birkerød
Afdelingsleder Kate Svendsen
Telefon: +45 4034 3133
Mail: ksv@basen.dk

Basen STU i København
Afdelingsleder Christine Pehrson
Telefon: +45 6162 0267
Mail: cpe@basen.dk