Basens linjer

Basen STU karakteriserer sig ved at tilbyde feltafgrænsede faglinjer som er målrettet erhvervslivet. Formålet med linjerne er, at de studerende gennem deres uddannelse på Basen bliver afklaret med, hvad de ønsker at beskæftige sig med efter endt STU. Faglinjerne er udformet som interne praktikforløb indenfor følgende områder:

Undervisningen på linjerne understøttes af eksterne virksomhedspraktikker, hvor den studerende får mulighed for at sætte sin erhvervede viden og kompetencer i spil.

Derudover giver en virksomhedspraktik de studerende mulighed for at opleve livet på en arbejdsplads, navigere i en arbejdspladskultur, samt skabe konkrete kontakter til mulige kommende arbejdsgivere.

Det fagnære samarbejde mellem Basen og de eksterne virksomhedspartnere bidrager til, at den studerende bliver mødt på en ensartet måde, hvad angår både det personlige og faglige.

Nogle gange kan det være svært at være åben, fordi folk ikke forstår ens finurligheder. Men det kan man her på Basen.

Studerende på Basen STU

Den støtte og omsorg som jeg har fået her, har været helt utrolig. Det hele er blevet meget bedre, og jeg har lært at tro på mig selv igen.

Studerende på Basen STU

Del indhold: