Undervisning2018-11-30T11:47:13+00:00

Undervisning

Basen STU/EUA har tre erhvervsrettede linjer, og det er endvidere muligt at tage Hf-enkeltfag samt afslutte 10. klasse i dansk, engelsk og matematik. Under et STU/EUA-forløb på Basen arbejdes målrettet med psykoedukation samt med et særligt fokus på træning af sociale færdigheder med udgangspunkt i den enkelte studerendes kompetencer, færdigheder og behov.

Individuelt tilrettelagt undervisning

Undervisningen har en høj faglig kvalitet og er individuelt tilrettelagt således, at alle elever modtager den undervisning, der imødekom­mer deres behov for læring bedst muligt. Undervisningen er tydelig og struktureret, så den enkelte ved, hvad der skal ske hver dag.

Gruppestørrelser og normering

Undervisning og aktiviteter foregår, som udgangspunkt, i grupper på 8 studerende med 2 undervisere pr. gruppe. Der er dog mulighed for opdeling og således også undervisningsdifferentiering, hvis den studerende har behov for det.

Uddannelse med fokus på kvalitet og struktur

Undervisning og aktiviteter på Basen er strukturerede med udgangspunkt i synlig læring. Dette kommer til udtryk ved klare, eksplicitte og operationelle læringsmål, der er individuelt målrettet den enkelte studerende. Dette betyder, at den studerende får mulighed for at forholde sig refleksivt til egen læring: Nåede jeg i mål, og hvilke strategier brugte jeg? Synlig læring fungerer ligeledes som et planlægnings- og evalueringsredskab for underviseren, som planlægger med udgangspunkt i hvad, hvordan, hvornår og hvorfor læringen skal finde sted. Det er vores erfaring, at dette øger kvaliteten i læringsmiljøet.

Læs mere om hverdagen og undervisningen på Basen STU nedenfor. Du kan bl.a. læse om vores tre erhvervsrettede linjer indenfor IT og Multimedie, Køkken og Sundhed samt Science og Teknologi.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Basen STU i Birkerød
Afdelingsleder Kate Svendsen
Telefon: +45 4034 3133
Mail: ksv@basen.dk

Basen STU i København
Afdelingsleder Christine Pehrson
Telefon: +45 6162 0267
Mail: cpe@basen.dk