Undervisning

Basen STU/EUA har tre erhvervsrettede linjer, og det er endvidere muligt at læse Hf-enkeltfag samt afslutte 9. eller 10. klasse i dansk, engelsk og matematik. Under et STU/EUA-forløb på Basen arbejdes målrettet med psykoedukation samt med et særligt fokus på træning af sociale kompetencer med udgangspunkt i den enkelte studerendes kompetencer, ønsker og behov.

Gruppestørrelser og normering

På Basen STU er normeringen 1:5. Undervisning og aktiviteter foregår, som udgangspunkt, i grupper på 10 studerende med 2 undervisere pr. gruppe. Der er dog mulighed for opdeling og således også undervisningsdifferentiering, hvis den studerende har behov for det.

Individuelt tilrettelagt undervisning

Undervisningen er individuelt tilrettelagt således, at alle elever modtager den undervisning, der imødekom­mer deres behov for læring bedst muligt. Vi tilrettelægger undervisningen ud fra princippet om synlig læring, og skriver læringsmålene op på tavlen ved hver undervisningsstart, for at skabe struktur og tydeliggøre formålet med dagens undervisning: Hvad vi lærte sidst, hvad vi skal lære i dag, hvordan vi skal lære det og hvorfor vi skal lære det.

Undervisningsdifferentiering

Der er store forskelle i de studerendes faglige niveau, og nogle læser måske Hf-fag, mens andre læser fag på grundskoleniveau. For at tilgodese de studerendes forskellige læringsstile, inddrager vi bl.a. naturen, nærmiljøet og brug af værkstedsforlagt undervisning i dagligdagen.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Afdelingsleder Nadia Kræmer Lützhøft
Telefon: +45 7174 0979
Mail: nlu@basen.dk

Del indhold: