Hverdag

Hyggeligt ungdomsmiljø af ligesindede unge mennesker

På Basen STU har alle deres individuelle udfordringer, og ungdomsmiljøet er karakteriseret ved socialt sammenhold og tryghed, i et åbent og anerkendende miljø hvor vi passer på hinanden, og hvor der er plads til alle.

Basen udgør et alternativ til almene ungdomsuddannelser. Vi tilbyder et struktureret, trygt og tydeligt læringsmiljø, hvor undervisningen foregår i mindre grupper, og hvor den enkeltes behov og forudsætninger hele tiden er i fokus.

Vi har stort fokus på hvad vores studerende skal efter Basen, og arbejder målrettet fra det øjeblik den studerende bliver indskrevet med både uddannelses- og erhvervsafklaring. Vi arbejder ud fra tesen om at det skal gå godt, ikke hurtigt. I løbet af et STU-forløb på Basen, formuleres nogle kompetencemål, i samråd med den studerende, som skal opfyldes i løbet af STU-forløbet. Den studerende skal i den forbindelse tilegne sig nogle kompetencer indenfor det personlige, det faglige og det sociale. Når den studerende har opfyldt sine kompetencemål, udløser det et personligt Kompetencebevis, som den studerende får udleveret.

På Basen STU kaldes de unge for studerende for sprogligt at markere, at de nu går på en ungdomsuddannelse, hvor man bliver betragtet som en voksen, og at dette står i modsætning til f.eks. at være elev i folkeskolen.

Målet med uddannelsen er, at de studerende udvikler livslange kompetencer både socialt, fagligt og personligt, der på sigt fører til beskæftigelse og uddannelse.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Basen STU i København
Afdelingsleder Eva Wilkinson
Telefon: +45 7196 8699
Mail: ewi@basen.dk

Basen STU i Nordsjælland
Afdelingsleder Mette Munkholm Madsen
Telefon: +45 7174 2575
Mail: mma@basen.dk