Hverdag2018-11-30T11:46:43+00:00

Hverdag

Uddannelse i et roligt miljø med fokus på struktur og individuelle behov

På Basen arbejder vi loyalt med udgangspunkt i lovgivningen:

STU skal planlægges individuelt ud fra deltagernes forudsætninger, behov og interesser. Formålet med STU er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt, med henblik på videre uddannelse og beskæftigelse (Lov nr. 564 af 6. Juni 2007).

Basen udgør et alternativ til almene ungdomsuddannelser. Vi tilbyder et struktureret, trygt og tydeligt læringsmiljø, hvor undervisningen foregår i mindre grupper, og hvor den enkeltes behov og forudsætninger hele tiden er i fokus.

Vi har stort fokus på hvad vores studerende skal efter Basen, og arbejder målrettet fra det øjeblik den studerende bliver indskrevet med både uddannelses- og erhvervsafklaring. Vi arbejder ud fra tesen om at det skal gå godt, ikke hurtigt. I løbet af et STU-forløb på Basen, formuleres nogle kompetencemål, i samråd med den studerende, som skal opfyldes i løbet af STU-forløbet. Den studerende skal i den forbindelse tilegne sig nogle kompetencer indenfor det personlige, det faglige og det sociale. Når den studerende har opfyldt sine kompetencemål, udløser det et personligt Kompetencebevis, som den studerende får udleveret.

På Basen Nord STU kaldes de unge for studerende for sprogligt at understrege, at de nu går på en ungdomsuddannelse, hvor man bliver betragtet som en voksen, og at dette står i modsætning til f.eks. at være elev i folkeskolen.

Målet med uddannelsen er, at de studerende udvikler livslange kompetencer både socialt, fagligt og personligt, der på sigt fører til beskæftigelse og uddannelse.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Basen STU i Birkerød
Afdelingsleder Kate Svendsen
Telefon: +45 4034 3133
Mail: ksv@basen.dk

Basen STU i København
Afdelingsleder Christine Pehrson
Telefon: +45 6162 0267
Mail: cpe@basen.dk