Afklaringsforløb

På Basen tilbyder vi afklaringsforløb af 12 ugers varighed for unge med særlige behov. Forløbet tilrettelægges med udgangspunkt i den unges faglige, sociale og personlige kompetencer. Formålet med et afklaringsforløb er at afdække den unges ønsker, ressourcer og kompetencer og i fællesskab afklare den unges fremtidige uddannelses- eller beskæftigelsesmål samt vejen dertil.

Et afklaringsforløb på Basen kan:

  • afklare den unges ønsker og muligheder
  • definere og dokumentere den unges kompetencer, ressourcer, uddannelses- og arbejdsevner
  • udforme en handleplan for hvordan målet om selvforsørgelse kan nås

Vi har stor erfaring og ekspertise med at hjælpe og afklare unge med psykiske vanskeligheder som f.eks. angst, depression, autismespektrumforstyrrelser (ASF), OCD, skolevægrings- og isolationsproblematikker o. lign.

Vi arbejder med at hjælpe den unge til at genvinde troen på sig selv og få afdækket konkrete muligheder for uddannelse eller videre beskæftigelse. Den unge vil være tilknyttet en primærmedarbejder under hele forløbet.

For at blive optaget på Basens afklaringsforløb kræver det, at man er blevet visiteret til det af sin sagsbehandler.

PAS-analyse (Pædagogisk Analyse System)

Til at afdække og beskrive de studerendes stærke og svage sider, kompetencer og potentialer for udvikling, samt bedst fungerende metoder for indlæring, informationstilegnelse, forudsætning for at modtage instruktioner mv., anvender vi bl.a. PAS-analyse, som udføres af Basens PAS-konsulenter.

Vi anvender PAS-analysen som et redskab til at skabe en kompetenceprofil for den studerende. Resultaterne af en PAS-analyse anvendes i arbejdet med den studerende, bl.a. som en metode til at fokusere på den studerendes styrker og som en konkret metode til at ændre den enkeltes selvbillede.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Basen STU i Birkerød
Afdelingsleder Kate Svendsen
Telefon: +45 4034 3133
Mail: ksv@basen.dk

Basen STU i København
Afdelingsleder Christine Pehrson
Telefon: +45 6162 0267
Mail: cpe@basen.dk