Afklaringsforløb

På Basen tilbyder vi afklaringsforløb af 12 ugers varighed for unge med særlige behov. Forløbet tilrettelægges med udgangspunkt i den unges faglige, sociale og personlige kompetencer. Formålet med et afklaringsforløb er at afdække den unges ønsker, ressourcer og kompetencer og i fællesskab afklare den unges fremtidige uddannelses- eller beskæftigelsesmål samt vejen dertil.

Et afklaringsforløb på Basen kan:

  • afklare den unges ønsker og muligheder
  • definere og dokumentere den unges kompetencer, ressourcer, uddannelses- og arbejdsevner
  • udforme en handleplan for hvordan målet om selvforsørgelse kan nås

Vi har stor erfaring og ekspertise med at hjælpe og afklare unge med psykiske vanskeligheder som f.eks. angst, depression, autismespektrumforstyrrelser (ASF), OCD, skolevægrings- og isolationsproblematikker o. lign.

Vi arbejder med at hjælpe den unge til at genvinde troen på sig selv og få afdækket konkrete muligheder for uddannelse eller videre beskæftigelse. Den unge vil være tilknyttet en primærmedarbejder under hele forløbet.

For at blive optaget på Basens afklaringsforløb kræver det, at man er blevet visiteret til det af sin sagsbehandler eller UU-vejleder.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Basen STU i København
Afdelingsleder Eva Wilkinson
Telefon: +45 7196 8699
Mail: ewi@basen.dk

Basen STU i Birkerød
Afdelingsleder Mette Munkholm Madsen
Telefon: +45 7174 2575
Mail: mma@basen.dk

Del indhold: