Basen STU & EUA

Uddannelser for unge med særlige behov

Individuelt tilpassede forløb af forskellig varighed

Om Basen STU & EUA
Målgruppe
Basen er VISO-leverandør

Basen STU & EUA | Sammen bygger vi bro til fremtiden

Basen STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) er et treårigt uddannelsesforløb for unge i alderen 16 – 25 år, med forskellige psykiske vanskeligheder som autisme, angst, OCD, skolevægring og lignende udfordringer. Basen tilbyder STU-forløb i København og i Birkerød på Nordsjælland.

I et STU-forløb på Basen indgår undervisning på skolen, praktisk træning og praktikophold i virksomheder eller institutioner. Forløbet tilpasses den individuelle studerendes behov og interesser og styrker den studerende i at opnå sociale, faglige og personlige kompetencer. De studerende kan læse Hf-enkeltfag, afslutte 9. eller 10. klasse i dansk, engelsk og matematik og vælge spændende valgfag som Gaming, Kulturlinjen, krea, madlavning og meget andet.

Basen tilbyder et struktureret, trygt og omsorgsfuldt læringsmiljø, hvor de studerende får kompetencer og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse eller beskæftigelse. De studerende vil i løbet af et STU-forløb, bl.a. gennem forløb af psykoedukation og psykologi, udvikle strategier, som gør dem bedre i stand til at håndtere deres individuelle udfordringer og mestre deres eget liv.

Basen EUA (Erhvervs- og UddannelsesAfklaring) er et forløb på 6-12 måneder, men ligner ellers uddannelsesforløbet på STU. Et EUA-forløb hjælper den unge til at afklare ønsker og behov ift. fremtidig uddannelse/beskæftigelse, samt hvilke skridt, der skal til, for at nå målet.

Læs mere om hverdagen og de mange muligheder på Basen STU & EUA her
Læs hvad de studerende siger om Basens STU & EUA-forløb her

Uddannelsesforløb på Basen STU & EUA

På Basen STU & EUA har du flere forskellige muligheder for uddannelsesforløb, både hvad angår længde og indhold. Eksempelvis har du mulighed for, at komme i Intropraktik, hvor du i en kortere periode kan afprøve om Basen STU & EUA er det rette tilbud for dig. På Basen STU & EUA tilbyder vi følgende uddannelsesforløb:

  • Intropraktik
  • 3 måneders Afklaringsforløb
  • 6-12 måneders EUA-forløb
  • 3-årigt STU-forløb
  • 1-5-årigt Ressourceforløb

Metoder

Læs mere

Målgrupper

Læs mere

Hverdag

Læs mere

Mød Victor og Linea, der fortæller om hvordan det er at gå på Basen STU

Victor er studerende på Basen STU, hvor han har gået i tre år. Linea er tidligere studerende på Basen STU og går i dag på en ordinær ungdomsuddannelse. I videoen fortæller de om hvordan det er at gå på Basen STU, hvor de begge har dannet venskaber for livet og fået den støtte og de redskaber, som de havde behov for, for at komme videre ud i livet.

Et udviklende ungdomsmiljø

På Basen STU & EUA har vi et rigtig godt ungemiljø, som er præget af gode venskaber, omsorg og sammenhold blandt de studerende. Vi støtter bl.a. op om ungemiljøet og de sociale fællesskaber på afdelingen, ved at arrangere forskellige aktiviteter som ligger ud over skoletiden, bl.a. i STU’ens Socialcafé.

Derudover holder vi kulturaftener, hvor vi tager i teatret, biografen eller på museer. Game-nights hvor vi spiller spil og dyster om spændende præmier og pizza-aftener hvor laver pizzaer og hygger os sammen.

Vær åben og villig til at dele ud af de ting som du har oplevet. Udover at det er en lettelse at dele sine oplevelser og erfaringer med andre, så gør det også at det bliver lettere at hjælpe andre mennesker. Men det er vigtigt at du gør det i dit eget tempo.

Studerende på Basen STU & EUA

Jeg har lært utroligt meget om mig selv på STU’en. Blandt andet at det er okay at være mig, og at have de udfordringer som man nu har. Det er jo det, der er med til at gøre mig til et helt unikt snefnug.

Studerende på Basen STU & EUA

Den støtte og omsorg som jeg har fået her, har været helt utrolig. Det hele er blevet meget bedre, og jeg har lært at tro på mig selv igen.

Studerende på Basen STU & EUA

Jeg plejede at være en dårlig mælk, der blev overset i folkeskolen og gymnasiet. Jeg var ikke værd at gå op i. Førhen blev der slet ikke vist interesse for det der ikke fungerede. Men på Basen er der nogen der tager hånd om mig, og som går op i mig. Her er jeg blevet til en god mælk.

Studerende på Basen STU & EUA

Jeg er blevet meget mere okay, med de ting der er med mig, efter jeg er startet her, fordi der er så mange andre her, der også har nogle finurligheder.

Studerende på Basen STU & EUA

Nogle gange kan det være svært at være åben, fordi folk ikke forstår ens finurligheder. Men det kan man her på Basen.

Studerende på Basen STU & EUA

På Basen STU & EUA har man mulighed for at læse Hf-enkeltfag, afslutte 9. og 10. klasse i samtlige af folkeskolens fag og for at komme i praktik.

Mød nogle af Basen STU & EUA’s undervisere

Malene Niemeier
Afdelingsleder

Sigga-Maria Højgaard
Behandler og underviser

Thomas Gyldal Gotsch
Behandler og underviser

Cathrine Rasbøl
Familiebehandler

Find vej til Basen STU & EUA